Eerlijk & heerlijk - Sligro.nl

Met Eerlijk & Heerlijk helpen we je op een eenvoudige manier wegwijs te worden in de wereld van duurzame food en non-food producten.

De duurzaamheid van de producten die onder de pijlers van Eerlijk & Heerlijk vallen, borgen we vooral door te werken met onafhankelijke keurmerken. Behalve streekproducten, die voldoen aan de voorwaarden zoals Sligro Food Group deze zelf hanteert. Een product kan meerdere keurmerken hebben en dus ook onder meerdere pijlers vallen. En we kijken ook verder dan keurmerken. We geloven in producten die op een bijzondere wijze zijn geproduceerd, vanuit een persoonlijke motivatie van de boer, teler of producent. Het gaat om producten waarvan wij vinden dat ze beter zijn voor de klant (in gezondheid en kwaliteit bijvoorbeeld). En om producten die volgens onze visie beter zijn voor de bron en hun omgeving (in termen van milieu, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden bij producenten).

Met Eerlijk & Heerlijk bieden we in één oogopslag toegang tot een breed assortiment met duurzame producten. Daarbij hanteren we vier pijlers: biologisch, duurzaam, eerlijke handel en streek.

De vier pijlers

Pijler 1: Biologisch

Biologisch zegt iets over de manier waarop ons voedsel gemaakt wordt. We hanteren strenge regels als het gaat om het milieu, de natuur en dierenwelzijn. Zo mogen biologische boeren geen chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Voor de bestrijding van schimmels en schadelijke insecten maken ze gebruik van natuurlijke vijanden zoals vogels. En in plaats van gebruik te maken van gif om onkruid te bestrijden, vindt het wieden met de hand of met een machine plaats.

Bij biologische boeren ligt de nadruk vooral op het voorkomen van ziektes. Ze kiezen voor sterke, ziekteresistente rassen en putten de bodem niet uit. In plaats van kunstmest gebruiken de boeren gewone mest. En ze houden rekening met het natuurlijke gedrag van dieren. Biologische varkens kunnen in de modder wroeten en biologische koeien lopen veelal in de wei. Verder worden er zo min mogelijk ingrepen gepleegd op de dieren. Onze biologische kip houdt gewoon z’n snavel en een varken zijn tanden en staart.

Pijler 2: Duurzaam

De producten binnen deze pijler zijn op een duurzame manier geproduceerd met oog voor milieubehoud en/of dierenwelzijn. Denk hierbij aan keurmerken als Beter Leven en Label Rouge. Maar ook aan Milieukeur, het keurmerk dat duurzaamheid breder interpreteert en zich naast dierenwelzijn ook richt op milieubehoud.

Pijler 3: Eerlijke handel

Wij geloven in eerlijke handel die bijdraagt aan duurzame ontwikkeling, het respecteren van rechten en een beter inkomen voor producenten en arbeiders in ontwikkelingslanden. De extra inkomsten die de producenten ontvangen door de voorwaarden van eerlijke handel, gebruiken ze om de eigen leefomgeving te verbeteren. Denk aan betere werkomstandigheden in de eigen organisatie. En aan andere verbeteringen in de gemeenschap, het onderwijs, de infrastructuur en het milieu.

Pijler 4: Streek

Wij definiëren een streekproduct als een authentiek product dat afkomstig is uit een streek in Nederland. Het kan ook gaan om een product uit een specifieke provincie of stad of zelfs om een product dat afkomt van een specifieke producent. Onze streekproducten kun je ook in Sligro-vestigingen buiten de streek verkrijgen, omdat ze relevant zijn voor klanten in heel Nederland.

Onze voorwaarden

Elk van onze streekproducten voldoet aan de volgende voorwaarden:

Lokale herkomst en verwerking

Bij enkelvoudige producten komt het product zelf uit de streek. Daarnaast wordt het streekproduct in de streek zelf verwerkt: van bereiding tot het samenvoegen van grondstoffen tot een verkoopklaar eindproduct.

Transparantie van boer tot bord

We merken dat klanten het steeds belangrijker vinden om te weten wat zij eten en waar het eten vandaan komt. Wij streven naar transparante ketens voor al onze producten en communiceren duidelijk over de herkomst van producten en hoe ze zijn geproduceerd. Onze filosofie: we halen producten van zo dichtbij als mogelijk en zo ver als noodzakelijk. Zo borgen we de versheid van onze versproducten, maar ook de kwaliteit van ons overig assortiment. Bij streekproducten weten we precies bij welke lokale boeren en producenten onze producten vandaan komen. Streekproducten maken zo min mogelijk voedselkilometers.

Oorspronkelijk, streekeigen receptuur

Bij homogene streekproducten is er veelal sprake van een unieke smaakbeleving die geldt voor de betreffende streek.

Een eerlijk verhaal

Streekproducten hebben ook emotionele waarde. Ze zijn verbonden met verhalen. Over de lokale herkomst of juist Nederlandse oorsprong, over het familiebedrijf, over de liefde waar het product mee wordt gemaakt. Het verhaal kan ook productgerelateerd zijn: dan gaat het om de versheid, de betrouwbaarheid, de unieke smaakbeleving, de streekeigen receptuur, de oorspronkelijkheid of om de ambachtelijkheid. Bij al onze streekproducten staat het duurzame verhaal centraal.