Eerlijk & heerlijk

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vanzelfsprekend onderdeel van professioneel en duurzaam ondernemerschap. Dat is onze overtuiging. Daarom spelen we met de unieke assortimentsselectie 'eerlijk & heerlijk' gericht in op de vraag naar duurzame producten.

Pijlers

Eerlijk & heerlijk is gebaseerd op 4 verschillende pijlers om een zo breed mogelijke keuze in verantwoorde producten aan te kunnen bieden. Deze pijlers helpen je bij het maken van jouw verantwoorde keuze.

Pijler Biologisch

Biologisch

Biologisch staat voor alle producten die zijn geproduceerd met respect voor het behoud van natuur, milieu en biodiversiteit en zijn voorzien van een biologisch keurmerk.

Pijler Eerlijke handel

Eerlijke handel

Eerlijke handel staat voor handel waarbij de grondstoffen oorspronkelijk uit niet-EU lidstaten afkomstig zijn. Eerlijke handel draagt bij aan duurzame ontwikkeling en rechten van producenten en arbeiders.

Pijler Duurzaam

Duurzaam

Duurzaam staat voor 2 stromingen, dierwelzijn en duurzame productieprocessen. Deze pijler is gericht op het beoordelen van het proces in de gehele keten van de productie.

Pijler Streekproduct

Streekproducten

Streekproducten zijn producten die afkomstig zijn uit een bepaalde streek in Nederland. Herkomst en smaak zijn waarden die hierbij voorop staan.

Transparantie en borging

Bij de productie van duurzame producten wordt altijd rekening gehouden wordt met de balans tussen people, planet en profit. Kiezen voor duurzaam geproduceerde producten gebeurt dan ook weloverwogen en is daarmee ook verantwoord.

Waar mogelijk worden de producten van 'eerlijk en heerlijk' ondersteund door onafhankelijke keurmerken. Deze zijn speciaal geselecteerd om het concept 'eerlijk en heerlijk' te borgen en voldoen aan de criteria van de pijlers waaronder ze vallen.

eerlijk & heerlijk tas

Exclusieve merken en A-merken

‘Eerlijk & heerlijk’ maakt in haar selectie geen onderscheid tussen exclusieve merken van Sligro en A-merken. Zolang het product maar voldoet aan de gestelde criteria van ‘eerlijk & heerlijk’. Ook wordt bij alle verpakkingen van 'eerlijk & heerlijk' producten gestreefd naar een zo duurzaam mogelijk alternatief. Met 'eerlijk & heerlijk' biedt Sligro iedere klant een maatschappelijk verantwoorde keuze op productniveau.