Gebruik slagroompatronen

Momenteel ontwikkelt zich een maatschappelijke discussie over het alternatief gebruik van ‘slagroompatronen’ (lachgaspatronen). In de party scene en vooral door jongeren worden deze patronen gebruikt vanwege de hallucinerende werking van het lachgas. Kennisinstituten zijn het echter nog niet eens over de eventuele schadelijkheid daarvan en de al dan niet verslavende werking.

Het ‘slagroompatroon’ is echter een legaal artikel wat op grote schaal in de horeca gebruikt wordt bij bereiding van onder andere slagroom en mousses en is voor dat doel te koop in onze groothandels. Het oneigenlijk gebruik willen wij niet promoten en de wederverkoop daartoe willen wij niet faciliteren. Daarom behouden wij ons het recht voor om verkoop te weigeren wanneer wij twijfelen aan het gebruik van deze patronen of de manier waarop eventuele wederverkoop plaatsvindt. Wij hopen dat u begrip heeft voor onze keuze.

Terug naar Nieuws