• Ruim assortiment en aanbiedingen
  • Volop inspiratie en oplossingen
  • Altijd een vestiging in de buurt

Track & trace op tabak

Klaar voor track & trace

Vanaf 20 mei 2019 dient elke ondernemer in de tabaksketen aan de verplichtingen te voldoen zoals genoemd in de Europese richtlijn TPD2. Vanaf 20 mei 2020 is de richtlijn volledig van kracht na de overgangsperiode van 1 jaar.

Deze richtlijn gaat over de traceerbaarheid van sigaretten en shag (Vanaf 20 mei 2024 geldt dit voor alle tabaksproducten) in de hele Europese Unie. Dit proces wordt ''Track & Trace'' genoemd. Voor elke verpakkingsvorm van sigaretten en shag moeten dan twee vragen worden beantwoord: Waar komen ze vandaan? En waar gaan ze heen? Dit is bedoeld om smokkel en illegale handel tegen te gaan.

Wat betekent dat voor jou als onze klant?

Indien je tabak koopt bij ons ben je onderdeel van de tabaksketen. Dit betekent dat je een code dient aan te vragen voor jouw bedrijf en ook voor jouw locatie. In de richtlijn wordt hier een EO_ID (Economische deelnemer identificatie) en F_ID (Faciliteit identificatie) voor aangegeven.

Je krijgt een e-mail vanuit de uitvoerende instantie (Atos) met daarin jouw registratiecodes (The unique identification number EO_ID attributed is…). Daarna kun je via dezelfde website inloggen om een faciliteit (F_ID) vast te leggen.

Tabak track & trace formulier

Belangrijk is dat je jouw klantnummer, EO_ID en F_ID doorgeeft aan Sligro.
Dit kan via het onderstaande formulier.

Wanneer de code niet bij het Europese systeem en ons bekend is mogen wij geen sigaretten en shag aan je verkopen.

Veelgestelde vragen

Het doel van de Europese Unie (EU) is het indammen van de illegale handel en smokkel van tabaksproducten.

Vanaf 20 mei 2019 moeten alle nieuw geproduceerde TPD 2 producten worden voorzien van een T&T code (UI). Van alle verpakkingsvormen met zo’n code (UI) moeten de goederen (& betaling) bewegingen worden gemeld aan een Europees systeem.

Deze overgangsperiode is afgelopen en dus kunnen er geen rookwaren meer verkocht worden die niet gecodeerd zijn volgens de richtlijn (UI). Verder kunnen er geen rookwaren verkocht worden aan klanten die niet geregistreerd staan.

In samenwerking met onze leverancier hebben we ervoor gezorgd dat we met ons huidig systeem de wet kunnen naleven zonder dat jij als klant hier hinder van ondervindt.

De prijzen worden vastgesteld door de fabrikanten en door de overheid (accijnzen). Sligro Food Group heeft hier geen invloed op.

Deze wetgeving geldt van de fabrikant tot aan het laatste verkooppunt. Als tabakswederverkoper ben je het laatste verkooppunt.

Sligro Food Group is verantwoordelijk voor de levering aan jouw winkel. Zodra de zending eenmaal aan je is overgedragen, vervalt de Track & Trace verplichting voor Sligro Food Group.

Wat je dient te regelen is het aanvragen van de Economic Identifier Code (EO_ID) en de Facility code (F_ID) zoals aangegeven onder het kopje: Wat betekent dat voor jou als onze klant?

Heb je meerdere verkooppunten? Dan moet elk verkooppunt een Facility Identifier nummer hebben. Let er ook op dat je geen transfers meer kan doen van de ene locatie naar de andere, omdat dit niet in het Track & Trace systeem geborgd is.

Net als alle andere economische deelnemers (leverancier/groothandel) dient ook een Retail winkel/detaillist zich te registreren. Dit is bedoeld om de tracering van de laatste levering aan de retailwinkel/detaillist uit te kunnen voeren. Je hoeft in tegenstelling tot de andere economische deelnemers geen traceergegevens aan te leveren bij het Europese systeem.

  • EO_ID = Economic Operator ID. Ieder bedrijf dat in de toekomst tabak wil leveren/verkopen heeft deze code nodig om het bedrijf te identificeren.
  • F_ID = Facility Identifier Code. Elke locatie waar tabak verkocht wordt (magazijn/verkooppunt/verkoopautomaat, enz.) heeft een uniek nummer nodig.
  • UI = Unieke identificering voor een pakje sigaretten of shag. Deze code is uniek voor Europa en wordt door de betreffende fabrikant aangebracht.
  • AGGR_UI = Geaggregeerde unieke identificatie. Alle verpakkingsvormen groter dan het standaard pakje worden door deze code geïdentificeerd. Het is een groepering van de verpakkingsvormen die hierin verwerkt zijn.