Sponsoring

Het voeren van een sponsorbeleid is een kwestie van bewuste keuzes maken. Of het nu gaat om het sponsoren van een evenement of het steunen van een goed doel. Sligro kiest bewust voor een aantal sociaal-maatschappelijke, op de mens gerichte initiatieven. Die ondersteunen we voor een langere periode.

Sponsoring samen sterk

Samen sterk door sponsoring

Sponsoren om te sponsoren is niet het uitgangspunt van Sligro. Elk initiatief moet een wezenlijke bijdrage leveren aan onze bedrijfs- en marketingdoelstellingen. Verder moet een sponsorproject relevante toegevoegde waarde opleveren voor Sligro. Bij voorkeur hebben onze sponsorrelaties bovendien een directe relatie met onze activiteiten op het gebied van foodservice en retail. Dit kunnen ook kleinere, lokale initiatieven zijn.

Binnen de samenwerking met onze sponsorrelaties staat de gelijkwaardigheid van de partners centraal. We worden daarbij verbonden door onze gedeelde passies en interesses. En tegelijkertijd versterken we elkaar op de terreinen die niet tot onze core business behoren. Zo ontstaat relevante toegevoegde waarde voor beide partijen.

Goede doelen

Of het nu gaat om sponsoren of steunen, Sligro laat zich niet leiden door de waan van de dag. Wij verbinden ons enkel aan projecten en initiatieven die passen bij Sligro. Bij onze activiteiten en bij onze werkwijze. Heel bewust heeft Sligro daarom gekozen voor de volgende 2 goede doelen:

Ook incidenteel ondersteunt Sligro goede doelen. Zoals slachtoffers van natuurrampen.

Sligro ondersteunt geen: