Villa Pardoes

Villa Pardoes is een van de vaste sponsorinitiatieven van Sligro. Dit is een vakantieaccommodatie voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte. Hier kunnen ze samen met hun familie een week gratis vakantie vieren. Ze verblijven in een van de 8 aangepaste thema-appartementen.

Villa Pardoes logo

Landelijke bekendheid

Sligro is uitsluitend actief in Nederland. En ook in Nederland zijn voldoende goede initiatieven die ondersteuning verdienen. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar zo’n nationaal fonds waarmee we ons kunnen vereenzelvigen. Niet alleen Sligro als organisatie, maar ook onze medewerkers en onze klanten.

De keuze voor Villa Pardoes werd uiteindelijk snel gemaakt. Deels omdat deze stichting beschikt over een smetteloze reputatie. Maar ook omdat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor dit initiatief.

Ondersteuning

Sligro steunt Villa Pardoes op verschillende manieren. Zo koppelen wij activiteiten ten gunste van Villa Pardoes aan onze franchiseformule Plaza food for all. En verder wordt voor ieder verkocht kerstpakket een vast bedrag gedoneerd aan de stichting.

> Bezoek de website van Villa Pardoes