Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen hoort bij een professionele en duurzame vorm van ondernemerschap. Binnen Sligro gaan verantwoord ondernemen en bedrijfseconomisch rendement hand in hand. Duurzame inkoop, voedselveiligheid, energie, milieu en transport zijn thema’s die als vanzelfsprekend verweven zijn in onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Continuïteit en winst

Duurzaamheid is de basis voor continuïteit. Het is de beste garantie voor kwaliteit, vertrouwen en een goed rendement. Sligro onderneemt succesvol én verantwoord. Met oog voor mens, dier en milieu.

Als klant herken je Sligro waarschijnlijk aan ons uitgebreide assortiment, aan de vele zelfbedieningsvestigingen en aan onze vrachtwagens die je overal in Nederland tegenkomt. Het nastreven van continuïteit en winst is voor ons een belangrijke waarde om succesvol te kunnen ondernemen. Maar Sligro doet meer, veel meer. Lees meer over onze MVO-activiteiten.

Doelstellingen

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de verdere uitwerking en realisatie van onze MVO-doelstellingen. In al onze strategische keuzes weegt het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen mee. Daarbij is gebleken dat onze motivatie om bij te dragen aan een wereld die we aan de volgende generaties kunnen overdragen prima hand in hand kan gaan met het streven naar kwantificeerbare doelen. Een belangrijke combinatie, omdat het hebben van doelstellingen alleen geen doel op zich mag worden. Uiteindelijk gaat het om de gerichte en concrete verbeterstappen die wij zetten. Welke dat zijn, kun je terugvinden in ons MVO-jaarverslag.