Ambities

Ambities

Het MVO-beleid van Sligro richt zich op 3 kernthema's: de mens, het milieu en ons assortiment. Hier liggen onze belangrijkste kansen en uitdagingen, waarvoor onze verantwoording het grootst en het meest vanzelfsprekend is. Bij deze kernthema’s horen de volgende ambities:

De mens

Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers een uitdagende, inspirerende en veilige werkomgeving te bieden. Daarnaast willen wij een actieve en verantwoordelijke rol spelen in de samenleving waarin wij betrokken zijn. Respect voor stakeholders is daarom een belangrijk onderdeel van ons MVO-beleid. Dit respect uiten wij door transparant te communiceren met onze afnemers, bijvoorbeeld over producten en het oplossen van problemen. Verder is klanttevredenheid voor ons een manier om te meten of Sligro op een goede manier met klanten omgaat. Daarin willen we ons continue blijven verbeteren.

Het milieu

Wij vinden het belangrijk om een voortrekkersrol te vervullen. Een rol waarbij ons respect voor het milieu ons voortdurend dwingt om innovatief te zijn. De balans tussen maatschappelijk en economisch rendement staat hierbij centraal. Om onze inspanningen inzichtelijk te maken, berekenen we ieder jaar de CO2-uitstoot. Deze CO2-uitstoot geven wij weer als percentage van de omzet, om deze te relateren aan de groei van ons bedrijf de komende jaren. Wij streven naar een reductie van onze CO2- uitstoot als percentage van de omzet met 20%, tussen 2010 en 2020.

Ons assortiment

Het is onze verantwoordelijkheid om onze klant te ondersteunen en te motiveren bij het maken van duurzame en gezonde keuzes. Met ons unieke concept eerlijk & heerlijk zetten we ons duurzame assortimentsaanbod nadrukkelijk op de kaart. Onze ambitie is om ons eerlijk & heerlijk assortiment tot en met 2015 elk jaar 10% te laten groeien ten opzichte van het voorgaande jaar.